KOOR HOME KOOR - dirigent - kernleden en bestuur - geschiedenis  - foto’s INFO In the bleak midwinter   Lauridsen O Magnum Mysterium   Albert de Klerk Pater Noster   Monteverdi Sestina   Thomas Morley Sing we and chant it In the bleak Midwinter.mp3 O Magnum Mysterium.mp3 Pater Noster.mp3 Sestina.mp3 Sing we enchanted.mp3